HACCP w stołówce szkolnej – co warto wiedzieć?

HACCP w stołówce szkolnej – co warto wiedzieć?

Jako zarządzający placówką edukacyjną, z pewnością niejednokrotnie zetknąłeś się z kontrolą stołówki szkolnej przez Sanepid. Takie spotkania często kończą się wytknięciem błędów, które należy jak najszybciej naprawić. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie poradnik o systemie HACCP, jaki ma na celu poprawę organizacji i zwiększenie bezpieczeństwa żywności. Sprawdź, co musisz wiedzieć o procedurach prawnych i jak zdobyć certyfikat potwierdzający zgodność z normami.


Co to jest HACCP?

Chcesz mieć pewność, że pozytywnie przejdziesz sprawdzenie przez Sanepid? Zależy Ci na zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa żywności na stołówce? Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (określane jako HACCP) mogą Ci w tym pomóc!

System Hazard Analysis and Critical Control Points jest wieloetapowym procesem, który skupia się na szacowaniu ryzyka i dostosowaniu produkcji i obrotu jedzeniem do wymagań zdrowotnych. Certyfikat IFS Food stanowi potwierdzenie, że Twoja organizacja spełnia zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej.

Z racji dużej intensywności pracy i obecności wielu osób, stołówki szkolne są narażone na liczne zagrożenia zanieczyszczeniem żywności. Aby zagwarantować bezpieczeństwo uczniom, musisz zidentyfikować słabe ogniwa systemu i wyeliminować potencjalne źródła problemów.

Rola HACCP w placówkach oświatowych

Spełnienie norm HACCP i otrzymanie certyfikatu IPS Food potwierdza, że dana placówka jest wolna od ryzyka zatrucia pokarmowego. Wdrożenie regulacji przekłada się na prestiż szkoły. Bezpieczeństwo żywności stanowi priorytet licznych działań rządu, który dąży do standaryzacji systemu raportowania i kontroli.

Zastanawiasz się, jakie czynności powinieneś wdrożyć w ramach własnej placówki? Czytaj dalej, a dowiesz się wszystkiego o gromadzeniu dokumentacji i procesach otwierających drogę do certyfikatu IFS Food.

System HACCP w stołówce szkolnej – jakie dokumenty musisz przygotować?

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli stanowią zbiór wytycznych dla osób zarządzających stołówką szkolną. Wymuszają na nich prowadzenie ściśle określonej dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych, która podlega weryfikacji ze strony instytucji państwowych. Jednostki wydające certyfikat IFS Food wymagają, aby dana placówka gromadziła i aktualizowała następujące dokumenty:

  • plan pomieszczeń,

  • wyniki badań wody,

  • umowy na wywóz przeterminowanej żywności i pozostałych odpadów,

  • poświadczenie właściwego stanu zdrowia personelu,

  • procedury w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji (DDD),

  • księgę HACCP zawierającą analizę zagrożeń bezpieczeństwa w stołówce.

Chcesz zdobyć certyfikat IFS Food, który będzie wizytówką dla Twojej szkoły? Zależy Ci na wdrożeniu dobrych praktyk postępowania z żywnością? Weź udział w specjalistycznym szkoleniu organizowanym przez Akademię TÜV Rheinland Polska. Zapisz się na jeden z dostępnych terminów na stronie www.akademia-pl.tuv.com, a poznasz praktyczne aspekty produkcji potraw, które pozostają w zgodności ze standardami bezpieczeństwa IFS Food.