Kantory internetowe

 • Program punktowy - możliwość wymiany walut co miesiąc za zdobyte punkty po kursie średnim, bez spreadu.
 • Obsługa 20 banków
 • Automatyczny system negocjacji dla wymiany CHF i GBP
 • Darmowe przelewu do banków, w których kantor posiada rachunki rozliczeniowe
 • Zlecenie automatycznej spłaty kredytu umożliwia kupowanie franków z marżą niższą o 33%
 • 22 waluty w ofercie
 • godziny transakcji: dni robocze od 8:30 do 20:00
 • aktualizacja kursów: kurs wymiany aktualizowany jest co 10 sekund
 • minimalna kwota wymiany: 1 jednostka
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9008 3,9308 3 gr/0,77%
EUR
4,2411 4,2711 3 gr/0,71%
CHF
4,2962 4,3362 4 gr/0,93%
GBP
4,9604 5,0004 4 gr/0,81%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
AUD
2,5969 2,6269 3 gr/1,16%
CAD
2,8580 2,8880 3 gr/1,05%
DKK
0,5674 0,5734 0,6 gr/1,06%
NOK
0,3642 0,3702 0,6 gr/1,65%
SEK
0,3650 0,3700 0,5 gr/1,37%
CZK
0,1714 0,1734 0,2 gr/1,17%
BGN
2,1636 2,1886 2,5 gr/1,16%
RUB
0,0423 0,0443 0,2 gr/4,73%
JPY
0,0101 0,0401 3 gr/297,03%
HUF
0,0107 0,0113 0,06 gr/5,61%
HRK
0,5549 0,5749 2 gr/3,60%
TRY
0,1136 0,1296 1,6 gr/14,08%
HKD
0,4997 0,5039 0,42 gr/0,84%
MXN
0,2333 0,2403 0,7 gr/3,00%
NZD
2,3744 2,4044 3 gr/1,26%
SGD
2,8939 2,9209 2,7 gr/0,93%
ZAR
0,2143 0,2177 0,34 gr/1,59%
RON
0,8496 0,8616 1,2 gr/1,41%
ARS
0,0042 0,0046 0,04 gr/9,52%
BRL
0,7546 0,7796 2,5 gr/3,31%
 • Transakcje z rachunku bankowego lub portfela walutowego
 • 25 walut w ofercie
 • Stałe zlecena z rabatem
 • Możliwość zawarcia transakcji 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Stałe zlecenia - pozwala co miesiąc dokonywać automatycznego kupna lub sprzedaży waluty za pomocą dwóch systemów transakcyjnych.
 • Alerty walutowe
 • Powiadomienia SMS
 • Transakcje społecznościowe - umożliwia wymianę walut pomiędzy użytkownikami portalu Cinkciarz.pl bez pośredników i bez spreadu.
 • godziny transakcji: 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu
 • aktualizacja kursów: online
 • minimalna kwota wymiany: 10 jednostek
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9049 3,9267 2,18 gr/0,56%
EUR
4,2449 4,2674 2,25 gr/0,53%
CHF
4,2956 4,3170 2,14 gr/0,50%
GBP
4,9681 4,9930 2,49 gr/0,50%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
AUD
2,6008 2,6232 2,24 gr/0,86%
CAD
2,8621 2,8844 2,23 gr/0,78%
DKK
0,5675 0,5732 0,57 gr/1,00%
NOK
0,3643 0,3701 0,58 gr/1,59%
SEK
0,3648 0,3701 0,53 gr/1,45%
CZK
0,1703 0,1746 0,43 gr/2,52%
BGN
2,1618 2,1903 2,85 gr/1,32%
JPY
2,4960 2,5170 2,1 gr/0,84%
HUF
1,0899 1,1202 3,03 gr/2,78%
TRY
0,1102 0,1329 2,27 gr/20,60%
ILS
1,0532 1,0790 2,58 gr/2,45%
HKD
0,4899 0,5137 2,38 gr/4,86%
MXN
0,2245 0,2491 2,46 gr/10,96%
NZD
2,3770 2,4018 2,48 gr/1,04%
SGD
2,8955 2,9196 2,41 gr/0,83%
ZAR
0,2056 0,2265 2,09 gr/10,17%
THB
0,1016 0,1141 1,25 gr/12,30%
AED
1,0534 1,0787 2,53 gr/2,40%
CNY
0,5286 0,5537 2,51 gr/4,75%
RON
0,8437 0,8675 2,38 gr/2,82%
RSD
0,0325 0,0402 0,77 gr/23,69%
 • Zlecenia stałe - w podanym dniu, w serwisie zostanie automatycznie utworzona transakcja wymiany walut
 • Alarm walutowy - powiadomienie, które dostajesz gdy wybrana waluta przekroczy dany próg kursu
 • godziny transakcji: od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 16:30
 • aktualizacja kursów: co kilka sekund
 • minimalna kwota wymiany: brak
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9028 3,9479 4,51 gr/1,16%
EUR
4,2397 4,2730 3,33 gr/0,79%
CHF
4,2810 4,3313 5,03 gr/1,17%
GBP
4,9523 5,0055 5,32 gr/1,07%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
AUD
2,5916 2,6422 5,06 gr/1,95%
CAD
2,8421 2,9102 6,81 gr/2,40%
NOK
0,3370 0,3723 3,53 gr/10,47%
SEK
0,3474 0,3775 3,01 gr/8,66%
CZK
0,1674 0,1795 1,21 gr/7,23%
JPY
2,4700 2,7700 30 gr/12,15%
 • Wymiana 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu
 • Możliwość wymiany kilku walut w zakresie jednego przelewu
 • Możliwość negocjacji kursów
 • godziny transakcji: dni robocze w godzinach od 08:00 do 23:00
 • aktualizacja kursów: 100 jednostek danej waluty obcej
 • minimalna kwota wymiany: co 15 sekund
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9040 3,9290 2,5 gr/0,64%
EUR
4,2430 4,2680 2,5 gr/0,59%
CHF
4,2965 4,3165 2 gr/0,47%
GBP
4,9657 4,9957 3 gr/0,60%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
CAD
2,8605 2,8855 2,5 gr/0,87%
DKK
0,5679 0,5729 0,5 gr/0,88%
NOK
0,3646 0,3696 0,5 gr/1,37%
SEK
0,3648 0,3694 0,46 gr/1,26%
CZK
0,1700 0,1750 0,5 gr/2,94%
JPY
2,4925 2,5175 2,5 gr/1,00%
 • Możliwość zawierania transakcji po kursie określonym przez użytkownika
 • Możliwość zawierania transakcji w terminie lub cyklu określonym przez użytkownika
 • godziny transakcji: dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.15
 • aktualizacja kursów: online
 • minimalna kwota wymiany: 5 jednostek waluty lub 20 złotych polskich
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9020 3,9310 2,9 gr/0,74%
EUR
4,2410 4,2700 2,9 gr/0,68%
CHF
4,2870 4,3260 3,9 gr/0,91%
GBP
4,9607 5,0007 4 gr/0,81%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
CAD
2,8610 2,8850 2,4 gr/0,84%
DKK
0,5671 0,5737 0,66 gr/1,16%
NOK
0,3646 0,3696 0,5 gr/1,37%
SEK
0,3648 0,3696 0,48 gr/1,32%
CZK
0,1705 0,1745 0,4 gr/2,35%
JPY
2,4920 2,5180 2,6 gr/1,04%
 • Obsługa wpłaty i przelewy do wszystkich banków w Polsce oraz na świecie
 • Środki wymienione w Kantorze Walutowym można odebrać w dowolnym oddziale Alior Banku
 • 22 waluty w ofercie
 • Możliwość zamówienia karty do rachunku prowadzonego w EUR, USD i GBP
 • Zlecenie z limitem ceny, zlecenie cykliczne, zlecenie mieszane cykliczne
 • Środki Klientów objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Brak konieczności dostarczenia całości środków przed transakcją
 • Wersja mobilna serwisu
 • Dla wybranych par walut dostępne są również transakcje krzyżowe
 • godziny transakcji: wymiana walut dostępna jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
 • aktualizacja kursów: online
 • minimalna kwota wymiany: jest inna dla każdej waluty i odpowiada w przybliżeniu 10 PLN
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9034 3,9289 2,55 gr/0,65%
EUR
4,2422 4,2703 2,81 gr/0,66%
CHF
4,2922 4,3209 2,87 gr/0,67%
GBP
4,9642 4,9975 3,33 gr/0,67%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
AUD
2,5991 2,6249 2,58 gr/0,99%
CAD
2,8603 2,8862 2,59 gr/0,91%
DKK
0,5679 0,5729 0,5 gr/0,88%
NOK
0,3655 0,3688 0,33 gr/0,90%
SEK
0,3659 0,3691 0,32 gr/0,87%
CZK
0,1717 0,1732 0,15 gr/0,87%
BGN
2,1653 2,1872 2,19 gr/1,01%
JPY
2,4953 2,5180 2,27 gr/0,91%
HUF
1,0996 1,1102 1,06 gr/0,96%
TRY
0,1165 0,1272 1,07 gr/9,18%
ILS
1,0607 1,0718 1,11 gr/1,05%
HKD
0,4993 0,5044 0,51 gr/1,02%
MXN
0,2356 0,2380 0,24 gr/1,02%
ZAR
0,2149 0,2172 0,23 gr/1,07%
THB
0,1067 0,1090 0,23 gr/2,16%
RON
0,8514 0,8598 0,84 gr/0,99%
 • 0zł za przelewy w ponad 20 bankach
 • 15 walut w ofercie
 • godziny transakcji: dni robocze w godzinach 9:30 – 16:30
 • aktualizacja kursów: co 30 sekund
 • minimalna kwota wymiany: 100 jednostek waluty
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9150 3,9165 0,15 gr/0,04%
EUR
4,2550 4,2567 0,17 gr/0,04%
CHF
4,3053 4,3076 0,23 gr/0,05%
GBP
4,9785 4,9821 0,36 gr/0,07%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
AUD
2,6107 2,6129 0,22 gr/0,08%
CAD
2,8720 2,8742 0,22 gr/0,08%
DKK
0,5702 0,5709 0,07 gr/0,12%
NOK
0,3668 0,3678 0,1 gr/0,27%
SEK
0,3671 0,3678 0,07 gr/0,19%
CZK
0,1720 0,1726 0,06 gr/0,35%
RUB
0,0431 0,0437 0,06 gr/1,39%
JPY
2,5055 2,5069 0,14 gr/0,06%
HUF
1,1040 1,1057 0,17 gr/0,15%
TRY
0,1212 0,1221 0,09 gr/0,74%
RON
0,8543 0,8568 0,25 gr/0,29%
 • godziny transakcji: dni robocze w godzinach 9 – 17
 • aktualizacja kursów: co 15 sekund
 • minimalna kwota wymiany: 100 jednostek waluty
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9035 3,9295 2,6 gr/0,67%
EUR
4,2425 4,2685 2,6 gr/0,61%
CHF
4,2930 4,3200 2,7 gr/0,63%
GBP
4,9652 4,9962 3,1 gr/0,62%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
CAD
2,8600 2,8860 2,6 gr/0,91%
DKK
0,5679 0,5729 0,5 gr/0,88%
NOK
0,3646 0,3696 0,5 gr/1,37%
SEK
0,3648 0,3694 0,46 gr/1,26%
CZK
0,1705 0,1745 0,4 gr/2,35%
JPY
2,4950 2,5150 2 gr/0,80%
 • godziny transakcji: od poniedziałku do piątku, od godziny od 9.00 do 16.30, z wyjątkiem świąt państwowych
 • aktualizacja kursów: online
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9056 3,9276 2,2 gr/0,56%
EUR
4,2455 4,2675 2,2 gr/0,52%
CHF
4,2958 4,3318 3,6 gr/0,84%
GBP
4,9664 4,9994 3,3 gr/0,66%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
DKK
0,5680 0,5730 0,5 gr/0,88%
NOK
0,3646 0,3696 0,5 gr/1,37%
SEK
0,3650 0,3700 0,5 gr/1,37%
 • 15 walut w ofercie (w tym Juan chiński)
 • Możliwość negocjacji kursów
 • Możliwości przyjmowania przelewów z banków zagranicznych
 • Brak opłat i prowizji za wpływy z banków zagranicznych
 • Kantor przyjmuje i wysyła przelewy do osób trzecich
 • godziny transakcji: Zawieranie transakcji: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Rozliczenie transakcji: 9:00-16:30 w dni robocze
 • aktualizacja kursów: co 15 sekund
 • minimalna kwota wymiany: 100 PLN lub ekwiwalent tej kwoty w innych walutach
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9046 3,9284 2,38 gr/0,61%
EUR
4,2432 4,2678 2,46 gr/0,58%
CHF
4,2936 4,3194 2,58 gr/0,60%
GBP
4,9612 5,0002 3,9 gr/0,79%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
CAD
2,8595 2,8860 2,65 gr/0,93%
DKK
0,5676 0,5752 0,76 gr/1,34%
NOK
0,3640 0,3701 0,61 gr/1,68%
SEK
0,3643 0,3704 0,61 gr/1,67%
CZK
0,1696 0,1753 0,57 gr/3,36%
JPY
2,4850 2,5250 4 gr/1,61%
 • 13 walut w ofercie
 • godziny transakcji: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 16:15
 • aktualizacja kursów: co 15 sekund
 • minimalna kwota wymiany: 100 jednostek danej waluty
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9018 3,9318 3 gr/0,77%
EUR
4,2413 4,2673 2,6 gr/0,61%
CHF
4,2898 4,3288 3,9 gr/0,91%
GBP
4,9657 4,9971 3,14 gr/0,63%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
AUD
2,5938 2,6298 3,6 gr/1,39%
CAD
2,8562 2,8912 3,5 gr/1,23%
DKK
0,5670 0,5740 0,7 gr/1,23%
NOK
0,3631 0,3711 0,8 gr/2,20%
SEK
0,3635 0,3733 0,98 gr/2,70%
CZK
0,1708 0,1736 0,28 gr/1,64%
BGN
2,1469 2,2069 6 gr/2,79%
RUB
0,0504 0,0670 1,66 gr/32,94%
JPY
2,4600 2,5700 11 gr/4,47%
HUF
1,0900 1,1300 4 gr/3,67%
TRY
0,1116 0,1516 4 gr/35,84%
ILS
1,0000 1,1890 18,9 gr/18,90%
MXN
0,1800 0,2350 5,5 gr/30,56%
ZAR
0,2000 0,2380 3,8 gr/19,00%
THB
0,1230 0,1380 1,5 gr/12,20%
CNY
0,4700 0,6235 15,35 gr/32,66%
RON
0,8173 0,8953 7,8 gr/9,54%
 • Możliwość negocjaji kursów (powyżej 10 000 jednostek)
 • godziny transakcji: codziennie przez 24 godziny (transakcje zawierane po godzinie 16.30 będą rozliczane następnego dnia roboczego od godziny 9.00)
 • aktualizacja kursów: online
 • minimalna kwota wymiany: 1 jednostka
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9032 3,9294 2,62 gr/0,67%
EUR
4,2429 4,2694 2,65 gr/0,62%
CHF
4,2903 4,3223 3,2 gr/0,75%
GBP
4,9669 4,9959 2,9 gr/0,58%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
AUD
2,5971 2,6258 2,87 gr/1,11%
CAD
2,8554 2,8982 4,28 gr/1,50%
DKK
0,5655 0,5755 1 gr/1,77%
NOK
0,3637 0,3716 0,79 gr/2,17%
SEK
0,3630 0,3720 0,9 gr/2,48%
CZK
0,1694 0,1754 0,6 gr/3,54%
 • Możliwość wymiany par walutowych: EUR/USD, GBP/EUR, EUR/CHF, GBP/USD, USD/CHF, GBP/CHF
 • Transakcje można zawierać 24 godziny na dobę
 • 11 banków w ofercie
 • Zaufanie ponad 110 tysięcy klientów
 • godziny transakcji: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 • aktualizacja kursów: w momencie pojawienia się nowej oferty
 • minimalna kwota wymiany: 1 jednostka waluty
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9141 3,9182 0,41 gr/0,10%
EUR
4,2551 4,2574 0,23 gr/0,05%
CHF
4,3034 4,3085 0,51 gr/0,12%
GBP
4,9777 4,9819 0,42 gr/0,08%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
DKK
0,5681 0,5780 0,99 gr/1,74%
NOK
0,3670 0,3697 0,27 gr/0,74%
SEK
0,3690 0,3700 0,1 gr/0,27%
CZK
0,1720 0,1735 0,15 gr/0,87%
 • Obsługa przelewów ze wszystkimi bankami w Polsce i za granicą
 • Konta w 21 bankach
 • 13 walut w ofercie
 • godziny transakcji: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 • aktualizacja kursów: online
 • minimalna kwota wymiany: nie mniej niż 5 PLN lub równowartość w innej walucie przeliczona po kursie średnim NBP
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9141 3,9232 0,91 gr/0,23%
EUR
4,2495 4,2591 0,96 gr/0,23%
CHF
4,3001 4,3133 1,32 gr/0,31%
GBP
4,9734 4,9890 1,56 gr/0,31%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
AUD
2,6062 2,6178 1,16 gr/0,45%
CAD
2,8665 2,8814 1,49 gr/0,52%
DKK
0,5692 0,5717 0,25 gr/0,44%
NOK
0,3652 0,3691 0,39 gr/1,07%
SEK
0,3658 0,3689 0,31 gr/0,85%
CZK
0,1716 0,1731 0,15 gr/0,87%
BGN
2,0888 2,3468 25,8 gr/12,35%
HUF
1,0900 1,1100 2 gr/1,83%
TRY
0,1165 0,1282 1,17 gr/10,04%
ILS
1,0070 1,1183 11,13 gr/11,05%
RON
0,8518 0,8593 0,75 gr/0,88%
 • Bezpłatne przelewy do banków, w których serwis posiada rachunki rozliczeniowe
 • godziny transakcji: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 • aktualizacja kursów: online
 • minimalna kwota wymiany: nie może być mniejsza niż:1 PLN, 1 EUR, 1 USD, 1 GBP, 1 CHF
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9078 3,9218 1,4 gr/0,36%
EUR
4,2474 4,2624 1,5 gr/0,35%
CHF
4,3000 4,3160 1,6 gr/0,37%
GBP
4,9650 4,9869 2,19 gr/0,44%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
DKK
0,5704 0,5704 0 gr/0,00%
NOK
0,3674 0,3674 0 gr/0,00%
SEK
0,3671 0,3671 0 gr/0,00%
CZK
0,1725 0,1725 0 gr/0,00%
RUB
0,0433 0,0550 1,17 gr/27,02%
JPY
0,0251 0,0251 0 gr/0,00%
CNY
0,5409 0,5409 0 gr/0,00%
 • W obslugiwanych bankach czas przelewu po wymianie od 30 sekund do 2 minut
 • Darmowe przelewy do 16 banków
 • godziny transakcji: dni robocze: 9:00 - 16:15
 • aktualizacja kursów: co 2 sekundy
 • minimalna kwota wymiany: 5 jednostek
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9030 3,9300 2,7 gr/0,69%
EUR
4,2410 4,2700 2,9 gr/0,68%
CHF
4,2910 4,3220 3,1 gr/0,72%
GBP
4,9607 5,0007 4 gr/0,81%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
CAD
2,8610 2,8850 2,4 gr/0,84%
DKK
0,5671 0,5737 0,66 gr/1,16%
NOK
0,3646 0,3696 0,5 gr/1,37%
SEK
0,3648 0,3694 0,46 gr/1,26%
CZK
0,1705 0,1745 0,4 gr/2,35%
JPY
2,4920 2,5180 2,6 gr/1,04%
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9165 3,9165 0 gr/0,00%
EUR
4,2555 4,2555 0 gr/0,00%
CHF
4,3065 4,3065 0 gr/0,00%
GBP
4,9807 4,9807 0 gr/0,00%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
CAD
2,8730 2,8730 0 gr/0,00%
DKK
0,5704 0,5704 0 gr/0,00%
NOK
0,3671 0,3671 0 gr/0,00%
SEK
0,3673 0,3673 0 gr/0,00%
CZK
0,1725 0,1725 0 gr/0,00%
JPY
2,5050 2,5050 0 gr/0,00%
 • Bezpłatne przelewy do banków, w których kantor posiada rachunki rozliczeniowe
 • Transakcje z portfela walutowego
 • 4 waluty w ofercie
 • 0 zł za przelewy w ponad 10 bankach
 • Możliwość negocjacji kursów
 • Kantor nie pobiera opłat i prowizji
 • Możliwość jednorazowej wymiany dowolnej kwoty po kursie zbliżonym do środka rynku wymiany walut Forex
 • godziny transakcji: obsługa klienta - dni robocze, w godzinach 8:30 - 17:30; obsługa kantoru internetowego - dni robocze w godzinach od 08:30 do 17:30
 • aktualizacja kursów: online
 • minimalna kwota wymiany: 50 jednostek
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,9045 3,9285 2,4 gr/0,61%
EUR
4,2435 4,2675 2,4 gr/0,57%
CHF
4,2940 4,3190 2,5 gr/0,58%
GBP
4,9682 4,9932 2,5 gr/0,50%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
CAD
2,8600 2,8860 2,6 gr/0,91%
DKK
0,5679 0,5729 0,5 gr/0,88%
NOK
0,3646 0,3696 0,5 gr/1,37%
SEK
0,3648 0,3694 0,46 gr/1,26%
CZK
0,1700 0,1750 0,5 gr/2,94%
JPY
2,4950 2,5150 2 gr/0,80%
 • Bezpłatne przelewy do banków, w których kantor posiada rachunki rozliczeniowe
 • godziny transakcji: dni robocze od godziny 9.00 do godziny 16.30
 • aktualizacja kursów: co 15 sekund
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,8926 3,9396 4,7 gr/1,21%
EUR
4,2365 4,2715 3,5 gr/0,83%
CHF
4,2848 4,3278 4,3 gr/1,00%
GBP
4,9534 5,0044 5,1 gr/1,03%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
 • Bezpłatne przelewy do banków, w których kantor posiada rachunki rozliczeniowe
 • 10 walut w ofercie
 • godziny transakcji: dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00
 • aktualizacja kursów: co 5 sekund
 • minimalna kwota wymiany: 100 jednostek
 • Regulamin
Waluta Kupno Sprzedaż Spread
USD
3,8901 3,9417 5,16 gr/1,33%
EUR
4,2348 4,2778 4,3 gr/1,02%
CHF
4,2854 4,3373 5,19 gr/1,21%
GBP
4,9537 5,0077 5,4 gr/1,09%

Ostatnia aktualizacja kursów: 2024-05-21 12:54

pokaż resztę kursów

Waluta Kupno Sprzedaż Spread
AUD
2,5983 2,6258 2,75 gr/1,06%
CAD
2,8597 2,8842 2,45 gr/0,86%
DKK
0,5572 0,5795 2,23 gr/4,00%
NOK
0,3541 0,3762 2,21 gr/6,24%
SEK
0,3584 0,3766 1,82 gr/5,08%
CZK
0,1674 0,1875 2,01 gr/12,01%
JPY
2,4860 2,7070 22,1 gr/8,89%
HUF
1,0054 2,1044 109,9 gr/109,31%
TRY
0,1116 0,1516 4 gr/35,84%

Porównywarka kantorów internetowych, to zestawienie najlepszych i najbardziej popularnych kantorów internetowych. Aktualna liczba kantorów internetowych to: 26.

Każdy kantor internetowy zawiera informację o aktualnych kursach walut. Aktualne kursy walut w kantorach internetowych zawierają: cenę kupna, cenę sprzedaży, spread wyrażony w groszach oraz spread wyrażony w procentach.

Kantory internetowe – charakterystyka rynku

Kantory internetowe zrewolucjonizowały rynek wymiany walut w Polsce, zostawiając w tyle ofertę banków oraz kantorów stacjonarnych. Możliwość kupna i sprzedaży waluty przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu i po korzystnych stawkach sprawiła, że miliony Polaków doceniły usługi rozwijających się serwisów. Jak wyglądały początki rynku wymiany walut online w naszym kraju? Jakimi kryteriami należy kierować się wybierając ofertę kantoru?

Rozwój e-kantorów w Polsce

Pierwsze kantory internetowe oraz społecznościowe platformy wymiany walut pojawiły się na polskim rynku w 2009 roku. Na ich dynamiczny rozwój wpłynęło wejście w życie tzw. ustawy antyspreadowej, która pozwoliła klientom posiadającym kredyty walutowe spłacać zobowiązania bezpośrednio w walucie, w której kredyt został udzielony.

Dodatkowo banki zostały zobligowane do podawania w umowach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż polska, szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu (art. 69 ust. 2 pkt 4a Ustawy prawo bankowe). Korzystne prawo zaczęło obowiązywać w 2011 roku – do tej pory klienci byli uzależnieni od usług banków, które stosowały niejasne kryteria przy ustalaniu wysokości spreadów, a osoby posiadające kredyty hipoteczne, gospodarcze lub konsumpcyjne w obcych walutach często sporo przepłacały.

Na rozwój kantorów internetowych wpłynęła również rosnąca świadomość Polaków w zakresie bankowości elektronicznej oraz rozpowszechnienie dostępu do sieci www. Z możliwości wymiany walut online zaczęli korzystać nie tylko tzw. frankowicze oraz kredytobiorcy posiadający zobowiązania w innych walutach, ale także turyści, przedsiębiorcy, czy osoby pracujące za granicą i osiągające przychody w euro, funtach lub dolarach. Dla klientów ważne stały się, oprócz niższych kosztów wymiany walut, również wygoda i szybkość przeprowadzania transakcji – bez konieczności wychodzenia z domu czy biura. 

Charakterystyka sektora wymiany walut online

Jak obecnie wygląda rynek kantorów internetowych w Polsce? Statystyki są imponujące, według szacunków NPB serwisy wymiany walut online mogą posiadać nawet jedną piątą rynku. Do największych podmiotów należą m.in. Walutomat, InternetowyKantor.pl oraz Cinkciarz, które mogą obejmować nawet 80 procent rynku e-kantorów. O dynamicznym rozwoju tego sektora najlepiej świadczą liczby – obroty w branży e-kantorów szacowane są obecnie na ok. 30-40 miliardów złotych, zaś na rynku istnieje kilkadziesiąt podmiotów – zarówno kantorów internetowych, jak i społecznościowych platform wymiany walut (działających na zasadzie „peer to peer exchange”).

Czym dokładnie różnią się od siebie te 2 modele działalności? Kantory internetowe funkcjonują podobnie jak tradycyjne, stacjonarne punkty wymiany walut – są sprzedawcami walut. Z kolei platforma społecznościowa jest jedynie pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem a sprzedawcą – klient określa kurs, po jakim może dokonać transakcji, a serwis wyszukuje sprzedawcy, który jest w stanie taki kurs zaproponować.

Czysty zysk

Niezależnie od tego, jaki model serwisu wymiany online wybierze klient, może zyskać od kilku do kilkunastu procent w porównaniu do oferty tradycyjnych kantorów. Doskonale obrazuje to wykres porównujący wysokość spreadów w kantorach i bankach w III kwartale 2016 roku. W przypadku franka szwajcarskiego średni spread narzucany przez kantory internetowe wynosił jedynie 0,57% i był aż 7-krotnie niższy niż spread w bankach.

Spready w kantorach stacjonarnych wynosiły ok. 1,87%, jednak nadal nie były w stanie konkurować z ofertą e-kantorów. Podobne statystyki dotyczą innych walut. W przypadku euro średni spread w bankach wynosił aż 7,20%, w kantorach stacjonarnych – 1,48%, zaś w internetowych – jedynie 0,49%. Nic więc dziwnego, że rynek wymiany walut online rośnie w siłę, a klienci coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług kantorów internetowych lub platform społecznościowych.

Niskie koszty i co jeszcze?

Niższe spready to jeden z najważniejszych czynników, który skłania klientów do korzystania z usług e-kantorów. Wskazują na to statystyki – według raportu przygotowanego przez serwis Opineo, aż 31% ankietowanych wybiera kantory internetowe ze względu na opłacalność transakcji (niskie spready i kursy). Innym ważnym czynnikiem przyciągającym klientów jest bezpieczeństwo transakcji – wskazało na to 29% ankietowanych, a także szybkość ich przeprowadzania (26%).

Niewątpliwym atutem serwisów wymiany walut online jest oczywiście wygoda – klienci mogą kupować i sprzedawać euro, funty czy franki szwajcarskie z dowolnego miejsca na świecie przez 24 godziny na dobę – a jedynym ograniczeniem są godziny księgowania się transakcji na koncie bankowym.

Jak wybrać najlepszy kantor internetowy?

Przy wyborze konkretnego e-kantoru należy wziąć pod uwagę wiele aspektów – wysokość kursów, rodzaj dostępnych walut, wysokość prowizji pobieranej za przeprowadzenie transakcji, obsługiwane przez kantor banki, a także minimalny próg transakcji.

Największe podmioty na rynku nie pobierają prowizji za wykonanie transakcji, co z pewnością wpływa na jej opłacalność. Klienci, którym zależy na błyskawicznym otrzymaniu środków na konto powinni zwrócić uwagę na listę banków obsługiwanych przez e-kantor – to skraca czas oczekiwania na pieniądze nawet do kilkunastu minut.

Ważna jest także wiarygodność podmiotu oferującego wymianę walut online – warto sprawdzić jego dane, wysokość kapitału zakładowego oraz to, jak długo firma funkcjonuje na rynku, zapoznać się z opiniami klientów. Dzięki zastosowaniu się do prostych wskazówek zyskujemy pewność, że transakcja przeprowadzona w e-kantorze będzie nie tylko opłacalna, ale także bezpieczna.

Rozwój porównywarek kantorów internetowych

Wraz z rozwojem kantorów internetowych nastąpił rozwój porównywarek kantorów internetowych. Ogromna liczba kantorów wymagała usystematyzowania według jasnych i przejrzystych reguł. Porównywarka kantorów internetowych w portalu MarketPortal.pl oferuje szereg przydatnych filtrów, które umożliwiają w bardzo prosty sposób znaleźć właściwy kantor online. Ponadto w każdym momencie można podejrzeć kursy walut na żywo.