Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Jako że gospodarka nieustannie się zmienia - raz jest sprzyjająca dla przedsiębiorców, a raz nie - przedsiębiorstwo niekiedy może się znaleźć na skraju upadłości spowodowanej zadłużeniem. Aby nie doprowadzić do tego, warto jak najszybciej zmienić strukturę zadłużenia lub sposobu działania firmy. Mianowicie, należy przeprowadzić restrukturyzację firmy. Czym ona jest i jak ją wykonać?


Restrukturyzacja firmy: Na czym polega ten proces?

Restrukturyzacja firmy w głównej mierze ma za zadanie uchronić przedsiębiorstwo przed upadkiem. W jaki sposób? W taki, że wprowadza istotne zmiany w jego działaniu, które polegają na próbach m.in. wsparcia przedsiębiorcy i ochronie go przed wierzycielami. Postępowanie restrukturyzacyjne co postępowanie przed sądem, które ma na celu zapewnienie przedsiębiorcy narzędzi do ochrony firmy. Dzięki temu na czas procesów przedsiębiorca zostaje objęty ochroną, co oznacza, że wierzyciele nie będą mogli wywierać na nim presji itd. Więcej o tym mówi prawo restrukturyzacyjne.

Jak wygląda restrukturyzacja krok po kroku

Cały proces rozpoczyna się od rozmowy przedsiębiorcy w kłopotliwej sytuacji finansowej firmy ze specjalistą. Podczas niej pomoże on Państwu dokonać analizy sytuacji firmy i zaproponować sposoby na uniknięcie upadłości przedsiębiorstwa. Następnie zostaje podpisana umowa z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który przeprowadzi Państwa przez restrukturyzację i dokona spisu wierzytelności. W umowie zostaną spisane najważniejsze postanowienia. Po podpisaniu dokumentu zostaje wydane obwieszczenie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i objęcie ochroną przeciwegzekucyjną. Jednocześnie rozpoczynają się negocjacje z wierzycielami w celu ustalenia najlepszej możliwej formy spłaty zobowiązań przez przedsiębiorcę. Wierzyciele muszą zagłosować, czy większość zgadza się na zaproponowaną przez doradcę restrukturyzacyjnego opcję spłaty. Jeżeli dojdą do porozumienia, wszczęte zostaje postępowanie o zatwierdzenie układu. Warto tutaj wspomnieć, że wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nie przekracza 15 procent tej sumy, można zdecydować się na przyspieszone postępowanie układowe. Podczas postępowania układowego sąd wydaje decyzję o zezwolenie na realizację planu spłaty, który wymyślił doradca restrukturyzacyjny.

Zainicjowanie formalnego postępowania restrukturyzacyjnego, jak i dokonanie gruntownego przekształcenia struktur przedsiębiorstwa to zadania doradcy, który podczas całego procesu pełni nadzór na przedsiębiorstwem. Może on trwać nawet do 8 lat.