Czy to czas na edukację finansową w Polsce? Co warto wiedzieć po pierwszym tygodniu szkoły?

Czy to czas na edukację finansową w Polsce? Co warto wiedzieć po pierwszym tygodniu szkoły?

Nowy rok szkolny to nie tylko nowe podręczniki i lekcje. To przede wszystkim okazja do zastanowienia się nad tym, jakie kompetencje są kluczowe dla rozwoju młodego pokolenia. W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy, globalizacji oraz coraz bardziej skomplikowanej gospodarki, edukacja finansowa staje się nie tylko ważna, ale i niezbędna. Co warto więc wiedzieć o nowym przedmiocie Biznes i Zarządzanie i jak możemy pomóc dzieciom pozyskać niezbędną wiedzę?


Policzmy się z prawdą

Edukacja finansowa to nie tylko nauka o tym, jak zarządzać swoimi pieniędzmi. To przede wszystkim zrozumienie funkcjonowania gospodarki, umiejętność podejmowania świadomych i przemyślanych decyzji oraz ochrona przed potencjalnymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Dobra wiedza ekonomiczna przydaje się w każdej sferze życia – od codziennego zarządzania domowym budżetem, przez podejmowanie decyzji inwestycyjnych, po zrozumienie działania odpowiednich instytucji.

Niestety, najnowsze badania pokazują, że Polacy średnio oceniają swoją wiedzę w zakresie finansów. Aż 30% z nich uważa swoją wiedzę za małą lub bardzo małą – dane GPW. 

W dzisiejszym dynamicznym świecie podejmując codzienne decyzje finansowe, jesteśmy narażeni na coraz większe ryzyko. Umiejętność zarządzania pieniędzmi jest jedną z podstawowych życiowych kompetencji, co w efekcie wpływa na naszą stabilność finansową gospodarstw domowych, a przez to całej gospodarki – wskazuje Aleksander Pawlak, Prezes firmy Tavex. Odpowiednia edukacja finansowa to także narzędzie, które może nauczyć młodych ludzi podejmowania właściwych decyzji, także tych związanych ze światem inwestycji – dodaje.

Aż 74% Polaków w wieku 18-24 lata zaoszczędziło w I półroczu 2023 roku. Jest to wzrost o 3 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem rok temu – wynika z badania Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie firmy Tavex. Wzrost ten przekłada się również na decyzje w sprawie zainwestowania odłożonych środków finansowych. Porównując I półrocza 2022/2023 roku widzimy zdecydowany wzrost młodych inwestorów. Jeszcze rok temu w grupie 18-24 lata jedynie 31% osób odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy zainwestowali swoje oszczędności. Natomiast w 2023 roku było to już analogicznie 35%. 

Czy coś się zmieni?

Obecny system edukacji w Polsce nie zdaje się dostarczać odpowiedniej wiedzy w zakresie ekonomii i finansów – potwierdza to spadek (o 10 p.p.) osób wskazujących szkoły jako źródło wiedzy ekonomicznej. Naszym głównym źródłem informacji jest obecnie internet i media (odpowiednio 61% i 43% wskazań) – dane GPW.

Z tego powodu wprowadzenie przedmiotu "Biznes i Zarządzanie" w szkołach ponadpodstawowych od września tego roku wydaje się krokiem we właściwym kierunku. Ważne, aby uczył on jednak nie tylko wiedzy teoretycznej, ale praktycznej. Według oficjalnych informacji podanych na stronie gov.pl – podczas lekcji BiZ uczniowie rozwijają kompetencje przyszłości: współpracę, komunikację, kreatywność oraz innowacyjne podejście do wyzwań gospodarczych oraz społecznych. Ponadto przedmiot kontynuuje założenia podstaw przedsiębiorczości, rozwijając umiejętności oraz nawyki z zakresu finansów osobistych, oszczędzania oraz wiedzy o rzeczywistych zjawiskach gospodarczych, stawiając na praktykę przekazywanych treści.

Warto od samego początku uświadamiać, że ekonomia, gospodarka i biznes to nasza codzienność i nie muszą to być wcale trudne i skomplikowanie zagadnienia – wskazuje Aleksander Pawlak, Prezes firmy Tavex. Pamiętajmy również o tym, że edukacja finansowa to nie tylko lekcje w szkole. W Polsce powstają różne inicjatywy, kursy i warsztaty kierowane zarówno do młodzieży, jak i dorosłych, które mają na celu podniesienie świadomości ekonomicznej. Warto z nich korzystać – podsumowuje.  

Rodzice również odgrywają kluczową rolę w edukacji finansowej swoich dzieci. Zachęcanie do oszczędzania kieszonkowego, nauka planowania budżetu czy rozmowy na tematy ekonomiczne mogą być cennym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej w szkole.

Źródło: Tavex

INFORMACJE O MARCE

Tavex jest wiodącym dealerem metali szlachetnych, który oferuje również usługi wymiany walut oraz płatnicze na najlepszych warunkach. Grupa Tavex posiada oddziały w 12 europejskich krajach, w tym 5 w samej Polsce i realizuje ponad 2 miliony transakcji rocznie.