ConsoleWay S.A. debiutuje na NewConnect

ConsoleWay, spółka dostarczająca rozwiązania z zakresu technologii informatycznych, specjalizująca się w portowaniu gier na konsole, debiutuje 18 stycznia 2024 roku na NewConnect. Do obrotu na małą giełdę trafią akcje zwykłe na okaziciela spółki – milion akcji serii A, 120 tysięcy serii B oraz 40 tys. serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Spółka podała także plany dotyczące dalszej realizacji portów gier oraz przygotowania swojej pierwszej produkcji własnej – strategicznej gry Crown of Greed.


ConsoleWay SA jest spółką z grupy kapitałowej Ultimate Games założoną pod koniec 2020 roku. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie tworzenia portów gier na konsole, takie jak Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Xbox One. Portowanie to proces przekształcania istniejącej już wersji danej gry tak, aby była w pełni grywalna na innych platformach, w tym przypadku na konsolach. Spółka zrealizowała ponad 50 projektów w tym zakresie, współpracując z kilkunastoma podmiotami z grupy PlayWay, jak również pozyskując gry do portowania od zagranicznych twórców. W portfolio spółki znajdują się porty takich produkcji, jak m.in. House Flipper, Car Mechanic Pocket Edition, Mr. Prepper, The Tenants czy Builder Simulator. 

Prezesem Zarządu ConsoleWay S.A. jest Grzegorz Misztal, który od rozpoczęcia działalności operacyjnej spółki, tj. od 2020 r., dba o rozwój prowadzonej działalności.

Powody debiutu na NewConnect

- Skala oraz realizacja projektów powodują, że znajdujemy się obecnie w najlepszej sytuacji biznesowej od początku naszej działalności. Czerpiemy zyski z wykonanych do tej pory portów, mamy doświadczony zespół i finansujemy tworzenie pierwszego własnego tytułu. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 50 projektów dotyczących portowania gier. Mamy więc solidne podstawy i odpowiednie doświadczenie, żeby z podniesioną głową zadebiutować na NewConnect. Debiut planowaliśmy w przeszłości do końca 2021 roku, ale ze względu na ówczesne warunki makroekonomiczne postanowiliśmy go przesunąć. Obecna sytuacja wydaje się być o wiele bardziej korzystna – komentuje Grzegorz Misztal, CEO ConsoleWay S.A.

Najbliższe plany ConsoleWay: największy projekt przeportowania gry oraz produkcja własna – Crown of Greed

10 stycznia 2024 roku ConsoleWay S.A. podpisał umowę ze spółką Frozen Way S.A. na wykonanie portów gry komputerowej pt. „Honeycomb: The World Beyond” na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Pod koniec 2024 r. ConsoleWay planuje również prezentację wersji demonstracyjnej swojej pierwszej produkcji własnej – Crown of Greed. Jej przygotowanie realizowane jest z podmiotem z Grupy CreativeForge Games, firmą Blum Entertainment. Crown of Greed to gra strategiczna, tworzona w uniwersum Radovia, czyli mistycznej krainie inspirowanej mitologią słowiańską.

Ponadto spółka zrealizuje w najbliższym czasie następujące projekty i porty gier, takich jak The Tenants, Hairdresser Simulator, Honeycomb, Creature Lab, Mr Prepper: Animal Farm DLC, Offroad Mechanic Simulator, WW2 Rebuilder, Builder Simulator.

- Podpisanie umowy z Frozen Way w zakresie wykonania portów na grę Honeycomb: The World Beyond to z jednej strony nasz największy projekt w zakresie portowania, z drugiej zaś wyjście ze strefy komfortu i otworzenie się na nowe gatunki. Do tej pory kojarzeni byliśmy przede wszystkim z symulatorami. Chcemy umacniać swoją rolę na tym polu, ale także rozwijać się w kierunku innych tytułów, np. survivalowych takich jak choćby Honeycomb czy gier strategicznych i produkcji własnych jak Crown of Greed – zapowiada Grzegorz Misztal, CEO ConsoleWay S.A.

Model biznesowy ConsoleWay

ConsoleWay S.A. dba o zróżnicowane, komplementarne podejście do kwestii biznesowych, dywersyfikując źródła przychodu. Model biznesowy spółki skupia się na trzech podejściach: 

  • ConsoleWay S.A. oferuje swoje usługi w zakresie portingu w zamian za wynagrodzenie. Duża liczba projektów jest realizowana na zlecenie Ultimate Games S.A., gdzie, w zamian za portowanie, spółce przysługuje wynagrodzenie prowizyjne jako udział w przychodach ze sprzedaży gry (Ultimate Games S.A. jest wydawcą gier), a koszty portowania najczęściej leżą pod stronie ConsoleWay S.A. 
  • Dodatkowo spółka oferuje portowanie w oparciu o wynagrodzenie stałe. W tym modelu biznesowym emitent otrzymuje zapłatę za portowanie, jak i określone tantiemy sprzedażowe po przekroczeniu określonych progów sprzedażowych. 

Model biznesowy spółki zakłada również indywidualne pozyskiwanie i negocjacje z twórcami gier z całego świata, aby otrzymać gry do portowania. Owocem powyższego działania jest m.in. pozyskanie wielu zagranicznych tytułów, takich jak Danger Gazers, Dead Ground, Bus Driver Simulator. Niemniej, spółka skupia się aktualnie na portowaniu istotnych tytułów z Grupy PlayWay oraz Grupy Ultimate Games.

Źródło: inPlus Media