Jak drukarnie z certyfikatem FSC wpływają na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska?

certyfikat fsc

Drukarnie działające pod certyfikatem FSC® odgrywają istotną rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Poprzez przestrzeganie rygorystycznych standardów zarządzania leśnego, przyczyniają się między innymi do odpowiedzialnej produkcji opartej na materiałach drukarskich pochodzących z właściwych źródeł. To podejście nie tylko podnosi jakość produkowanych materiałów, ale także wzmacnia zaufanie konsumentów szukających produktów przyjaznych dla natury.


Czym jest certyfikat FSC?

Certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council) to międzynarodowe i rozpoznawalne na całym świecie świadectwo przyznawane firmom i organizacjom, w tym także drukarniom, przestrzegającym rygorystycznych zasad odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat ten, z uwagi na jego istotę we współczesnym świecie, reguluje zarówno zarządzanie półproduktami, w tym np. materiałami drukarskimi, jak i cały łańcuch dostaw, a uzyskuje się go poprzez szczegółowy audyt jednostki certyfikacyjnej.

Certyfikat w branży drukarskiej stanowi gwarancję, że wszystkie surowce używane przez drukarnię pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Oznacza to pełną ochronę bioróżnorodności, dbałość o prawa pracowników oraz wspieranie lokalnych społeczności.

Jak drukarnie z certyfikatem FSC® wpływają na środowisko?

Drukarnie mające certyfikat FSC® – jak drukarnia etykiet Novacode, mają znaczący wpływ na ochronę środowiska poprzez promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami. Dysponując tym certyfikatem, zapewniają, że używane surowce, takie jak papier czy drewno, pochodzą z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, co obejmuje ochronę ekosystemów, bioróżnorodności oraz praw miejscowej ludności. 

Dzięki temu tego typu drukarnie przyczyniają się do redukcji nielegalnej wycinki drzew i wspierają praktyki, które sprzyjają odnawianiu się zasobów naturalnych. W efekcie, wybierając usługi drukarni z certyfikatem FSC®, firmy i konsumenci mogą aktywnie uczestniczyć w promowaniu ekologicznych wartości i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju.

Jakie cele ma certyfikat FSC® i jak wpływa on na rozwój i ochronę środowiska?

Głównym celem certyfikatu FSC® jest promowanie odpowiedzialnej gospodarki na świecie. Poprzez ustalenie i egzekwowanie ścisłych standardów, certyfikat ten zapewnia, że użyte przez daną markę materiały zostały pozyskane w sposób zrównoważony – zarówno z ekologicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Działania te mają na celu ochronę fauny oraz flory i zachowanie bioróżnorodności, a także zapewnienie zdrowych ekosystemów, kluczowych dla życia na Ziemi.

Dodatkowo certyfikat FSC® przyczynia się do poprawy warunków życia lokalnych społeczności poprzez wspieranie odpowiedzialnych praktyk zatrudnienia, które są sprawiedliwe i korzystne dla pracownika – osoby na gruncie na znacznie trudniejszej pozycji niż przedsiębiorca. 

FSC® stymuluje rynkową wartość zrównoważonego zarządzania dobrami, co jest dodatkowym motywatorem dla firm do przestrzegania tych zasad.