Ponad 80% polskich przedsiębiorstw zatrudnia obywateli Ukrainy

Ponad 80 % polskich przedsiębiorstw zatrudnia obywateli Ukrainy - wynika z badania Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Wyniki nie są zaskakujące: w niemal każdej firmie w Polsce pracują obywatele Ukrainy - przed wybuchem rosyjskiej wojny stanowili największą migrację zarobkową, a po wojnie - największą społeczność uchodźczą. - komentuje Vitaliya Korsun, dyrektorka działu współpracy Gremi Personal, międzynarodowej agencji zatrudnienia. 

Niemal połowa respondentów (43 %) odpowiedziała, że Ukraińcy w ich firmach pracują zarówno w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, jak i zawodach o niskich kwalifikacjach. 18 % firm zatrudnia wysoko wykwalifikowanych Ukraińców i tyle samo zatrudnia niewykwalifikowanych. 

W większości firm (36 %) procent Ukraińców waha się od 10-20 % całego personelu. 1/3 (30 %) firm zatrudnia mniej niż 10 % obywateli Ukrainy. Co 10 firma zatrudnia od 20-40 % Ukraińców, a zaledwie 5 % firm odpowiedziało, że zatrudnia ponad 50 % Ukraińców. 

Na pytanie czy po wojnie zmienił się udział Ukraińców w kadrze firm niemal ⅓ (27 %) respondentów przyznało, że nieznacznie wzrósł, ¼ (25 %) respondentów odpowiedziała, że udział zarówno się zwiększył, jak i nie zmienił się w ogóle. 5 % firm natomiast zanotowało odpływ pracowników ukraińskich.

66 % respondentów przyznało, że Ukraińcy szybko zaadoptowali się do nowych warunków pracy i nie miało trudności w aklimatyzacji. 7 % wskazało,  że obywatele Ukrainy odczuwali takie trudności, ale w nieznacznym stopniu, a tylko 2 % w stopniu zdecydowanym.

Centrum Analityczne Gremi Personal przeprowadziło badanie ankietowe 11 maja 2023 podczas HR GENIUS, IV edycji Festiwalu Świadomego Rozwoju w Łodzi w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Gremi Personal nawiązało partnerską współpracę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną w celu pogłębionej analizy rynku w kontekście potencjału kadrowego i rozwoju kompetencji pracowników, wspierania inwestorów w zakresie zatrudnienia, a także organizacji wspólnych wydarzeń. 

Rosyjska wojna poważnie zachwiała rynkiem pracownika fizycznego z Ukrainy z powodu ograniczeń w opuszczeniu kraju, przy okazji stawiając wyzwania polskiemu rynkowi pracy. Zamiast mężczyzn do pracy fizycznej, rynek pracy zalała fala uchodźców, głównie kobiet z dziećmi i seniorów. Z puli nowych osób z Ukrainy ponad 60 % kobiet w wieku produkcyjnym z powodzeniem znalazło pracę, chociaż w większości nie w swoim zawodzie – nawet jeśli posiada wyższe wykształcenie, z powodu nieznajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym musiały na początek podjąć pracę poniżej kwalifikacji – w handlu, usługach czy jako pracownice fizyczne w fabrykach. 

Obecnie gorącym tematem jest "Zmieniający się profil pracownika na tle globalnych wyzwań gospodarczych", gdzie jednym z głównych czynników wpływających na polską gospodarkę jest trwająca wojna w Ukrainie. Obywatele Ukrainy stanowią obecnie prawie 10% ludności, z czego ponad 7% to osoby zdolne do pracy. Polskie firmy chcące poprawić stan swojego biznesu mogą zbudować skuteczny model wykorzystania ich potencjału. Przede wszystkim za pomocą budowania kompetentnej polityki adaptacyjnej i wspierania rozwoju umiejętności Ukraińców pracujących w Polsce. Wpływ Ukraińców na polską gospodarkę rośnie z miesiąca na miesiąc ze względu na ich stałą emigrację do Polski i wysoką motywację do pracy. Od 24 lutego 2022 roku przez Polskę przewinęło się ponad 11, 889 mln os., z czego 10, 095 mln os. powróciło do kraju. Szacunki ONZ wskazują, że w Polsce nadal przebywa około 2 mln samych uchodźców. - komentuje Vitaliya Korsun, dyrektorka działu współpracy Gremi Personal.

 
Źródło: Gremi Personal  
1779
Skomentuj artykuł
Komentarz:

Autor:
Kod weryfikacji:
Przepisz kod:
nowy obrazek

Dodaj komentarz


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zamknij