W 2023 roku Ukraińcy wydali w Polsce ponad 7 mld zł, o 31 proc. więcej niż rok wcześniej

W 2023 roku Ukraińcy wydali w Polsce ponad 7 mld zł, o 31 proc. więcej niż rok wcześniej

Wydatki Ukraińców w Polsce w 2023 roku wyniosły 7,1 mld zł. To o 1,6 mld zł więcej niż rok wcześniej (+31 proc. rok do roku). Tylko w ostatnim kwartale minionego roku Ukraińcy wydali w Polsce 1,7 mld zł – wynika z najnowszych danych GUS. Te wyniki są na zbliżonym poziomie do notowanych w latach 2016-2019. Wtedy średnie roczne wydatki kształtowały się na poziomie 7,5 mld zł. W kolejnych latach ze względu na pandemię mocno spadły.


Z najnowszego raportu GUS wynika, że liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 285,1 mln osób w 2023 roku. W stosunku do poprzedniego roku odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 5,2 proc. Tylko w czwartym kwartale 2023 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 36,62 mln razy. To o 2,6 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Ukraińcy w okresie październik-grudzień 2023 roku przekroczyli granicę z Polską 4,19 mln razy, tyle samo co rok wcześniej (4,17 mln razy).

– Takich właśnie wydatków Ukraińców w Polsce w 2023 roku należało się spodziewać. Ruch na granicy polsko-ukraińskiej utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 20 tys. przekroczeń dziennie. Saldo migracyjne również jest stabilne i wynosi ok. 1,88 mln. W rejestrach ZUS znajduje się obecnie 755 tys. obywateli Ukrainy. To pokazuje ich wyraźny i aktywny udział w polskim rynku pracy, co przekłada się również na wydatki – komentuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy.

W latach 2016-2019 Ukraińcy zostawiali w Polsce średnio 7,5 mld zł. W ostatnich kwartałach roku te wydatki kształtowały się na poziomie ok. 2 mld zł, stąd wyniki z ostatnich trzech miesięcy 2023 roku nieco odbiegają od tych notowanych przed pandemią. Patrząc jednak na całościowe wydatki w 2023 roku, które kształtują się na poziomie 7,1 mld zł, to zdecydowanie bliżej im do tych sprzed COVID-19 niż z lat 2020-2022. W tych latach wydatki Ukraińców w Polsce wynosiły odpowiednio: 2,6 mld zł w 2020 roku, 2,9 mld zł w 2021 roku oraz 5,4 mld zł w 2022 roku. 

Wydatki cudzoziemców

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w 2023 roku ukształtowała się na poziomie 44,3 mld zł. To o 18,3 proc. więcej niż przed rokiem, kiedy te wydatki kształtowały się na poziomie 37,4 mld zł. Wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców tylko w czwartym kwartale 2023 r. ukształtowała się na poziomie 10,1 mld zł, o 9,3 proc. więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. 

Patrząc na to, kto zostawiał w naszym kraju najwięcej pieniędzy, w czwartym kwartale 2023 roku największy udział miały osoby przekraczające granicę z Niemcami (47,1 proc.), następnie z Ukrainą (21,9 proc.), Czechami (14,2 proc.), Słowacją (8,6 proc.), Litwą (4,9 proc.), Białorusią (3 proc.) i Rosją (0,3 proc.).

Źródło: Personnel Service

INFORMACJE O MARCE

Personnel Service to firma specjalizująca się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce. Współpracuje z przedsiębiorstwami z wielu sektorów, w tym głównie automotive, RTV/AGD i przemysłu ciężkiego. Za pośrednictwem Personnel Service zatrudnienie w Polsce znalazło już 50 tys. obywateli Ukrainy. Tym samym Personnel Service znajduje się w pierwszej trójce przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w rekrutacji obywateli zza wschodniej granicy Polski.