Bank Pekao S.A. wypłaci rekordową dywidendę

Pięć miliardów złotych, na które składa się 50 proc. zysku netto za 2023 r. oraz zysk niepodzielony z 2019 r., tyle wypłaci Bank Pekao S.A. akcjonariuszom w formie dywidendy 10 maja. To 19,20 zł na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie aż 11 proc.


Na rekordową wysokość dywidendy wpłynął najlepszy w historii Banku Pekao zysk netto: 6,6 mld zł w 2023 r., ponad dwukrotnie wyższy niż w dotychczas rekordowym dla banku roku 2012, gdy wyniósł 2,9 mld zł.

„To był bardzo dobry rok dla Banku Pekao. Przybyło ponad 600 tys. nowych kont indywidualnych, z czego 1/3 to konta osób młodych. W segmencie bankowości hipotecznej liczbę klientów znacznie zwiększył program Bezpieczny Kredyt 2%. Zanotowaliśmy wysokie tempo wzrostu w kanałach cyfrowych. Ale nasz bank to przede wszystkim miejsce, do którego pracownicy i doradcy bankowi przychodzą z przyjemnością, a to przekłada się na dobre relacje z klientami” - podkreślił Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Wskazał, że bardzo dobrze został przyjęty także program ugód frankowych, które podpisało już 3,3 tys. kredytobiorców, a procent odmowy zawarcia ugody wynosi poniżej 10 proc.

Program Bezpieczna Ugoda 2% jest skierowany do kredytobiorców posiadających na 31 marca 2023 r. aktywną umowę kredytu mieszkaniowego denominowanego do franków. Kredyt frankowy jest przeliczany na złotowy oprocentowany na 2 proc. i jeżeli klient zapłacił więcej, bank zwraca różnicę.

Paweł Strączyński, wiceprezes Banku Pekao zaznaczył, że na historycznie najwyższy wynik finansowy Banku Pekao złożyły się: wynik odsetkowy i pozaodsetkowy, brak zdarzeń jednorazowych, a także niższe rezerwy na portfel frankowy.

„Doskonały wynik, doskonała sytuacja kapitałowa banku, bardzo dobre emisje pod spełnienie wymogów MREL w 2023 r., dobre perspektywy zarówno makroekonomiczne, jak i dochodowe dla banku na przyszłe lata - te wszystkie czynniki wzięliśmy, jako zarząd, pod uwagę, podejmując uchwałę rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu wypłatę właśnie takiej dywidendy” - mówił Paweł Strączyński.

Bank Pekao S.A. został wyróżniony w 2023 r. wieloma nagrodami m.in. „Bank of the Year in Poland”; „The Best Trade Finance Provider in Poland”, Biuro Maklerskie Pekao zwyciężyło w rankingu giełdowego dziennika „Parkiet”, a trzy pierwsze miejsca zajęli analitycy BM Pekao.