Pirometry - do czego służą i jak ich używać?

Pirometr

Pirometry to bezkontaktowe termometry na podczerwień, wyposażone w laserowy celownik. Znajdują powszechne zastosowanie w przemyśle maszynowym, automotive i chłodniczym, w budownictwie, a także w branży spożywczej i gastronomicznej. Do czego dokładnie służy pirometr i jak się nim posługiwać, by dokonać rzetelnego pomiaru? Wyjaśniamy.


Pirometry – główne zastosowania

Pirometr wykorzystuje promieniowanie podczerwone w celu dokonania bezkontaktowego pomiaru temperatury powierzchni obiektu. Z tego względu urządzenie znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy kontaktowy pomiar temperatury jest niemożliwy, znacznie utrudniony lub niebezpieczny. Zakres pomiaru zależy od funkcjonalności wybranego modelu, ale z reguły wynosi od ok. -50oC do nawet 750oC i więcej. Pirometry używane są w różnych gałęziach gospodarki.

  • W branży spożywczej pirometr pozwala mierzyć temperaturę powierzchni żywności oraz kontrolować temperaturę panującą w chłodniach, ladach chłodniczych, mroźniach, zamrażarkach itp.

  • W branży motoryzacyjnej i maszynowej pirometr umożliwia monitorowanie temperatury podzespołów maszyn oraz sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Służy także do łatwego sprawdzania temperatury w miejscach trudnodostępnych i niebezpiecznych.

  • W branży HVAC pirometry wykorzystywane są do kontroli efektywności działania instalacji klimatyzacyjnych i grzewczych.

  • W budownictwie pirometry pozwalają zlokalizować miejsca zawilgocone i mokre oraz zidentyfikować przeciągi i prądy cieplne.

  • W ratownictwie pirometr wykorzystywany jest m.in. przez straż pożarną do mierzenia temperatury w budynkach zajętych ogniem oraz w innych sytuacjach, gdy nie ma możliwości zbliżenia się do źródła ciepła.

Należy pamiętać, że pirometr nie jest urządzeniem medycznym, więc nie powinien być używany do pomiaru temperatury ciała człowieka. Wskazywane wartości pokazują temperaturę powierzchniową, która w przypadku skóry nie jest tożsama z temperaturą wewnętrzną. Osoby szukające urządzenia do rzetelnego pomiaru temperatury ciała, otoczenia i przedmiotów, powinny wybrać certyfikowany termometr medyczny bezkontaktowy, a nie pirometr.

Jak prawidłowo używać pirometrów?

Posługiwanie się nowoczesnym pirometrem jest, co do zasady, proste i intuicyjne. Nie wymaga posiadania fachowej wiedzy ani odbycia specjalistycznego szkolenia. Poziom skomplikowania obsługi może podwyższać stopień zaawansowania urządzenia, w szczególności ilość funkcji. Przed użyciem pirometru należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi producenta, zawartymi w dołączonej do produktu instrukcji. W większości przypadków pomiar temperatury powierzchni za pomocą pirometru przebiega w kilku szybkich krokach.

  1. Skieruj pirometr (a dokładnie wskaźnik laserowy) w obiekt, którego temperaturę chcesz zbadać i naciśnij spust.

  2. Upewnij się, że pole widzenia urządzenia obejmuje cały obiekt.

  3. W trakcie dokonywania pomiaru trzymaj pirometr nieruchomo.

  4. Odczytaj wynik na wyświetlaczu LCD.

  5. Dla pewności powtórz pomiar - najlepiej kilka razy, za każdym razem celując w inny fragment obiektu.

Jeśli Twój pirometr posiada funkcję zapamiętywania ostatnich pomiarów, szybko sprawdzisz i porównasz temperaturę różnych punktów i obiektów. W przypadku urządzenia z funkcją auto-off, zostanie ono automatycznie wyłączone po zakończeniu pracy.