Pierwszy polski fundusz inwestujący w światowe REIT-y zadebiutował na Głównym Rynku GPW

Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ – polski fundusz aktywnie inwestujący w akcje światowych REIT-ów (typ funduszy inwestycyjnych) – zadebiutował w poniedziałek 22 kwietnia na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To piąty w tym roku debiut na głównym parkiecie GPW.


Fundusz jest 412. podmiotem notowanym na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas uroczystości debiutu na warszawskiej giełdzie dr Monika Gorgoń z zarządu GPW wręczyła przedstawicielom spółki dyplom oraz statuetkę byka symbolizującego giełdową hossę.

„Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Zamierza dążyć do realizacji celu inwestycyjnego, koncentrując się na lokatach, które dają ekspozycję na globalny rynek nieruchomości: głównie akcje spółek zagranicznych mających strukturę REIT-ów. Dzięki wprowadzeniu certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na Giełdzie, Fundusz chce dać polskim inwestorom możliwość łatwego inwestowania w tę klasę aktywów” – powiedziała podczas debiutu Funduszu dr Monika Gorgoń, członek zarządu GPW.

REIT (ang. Real Estate Investment Trust) wywodzi się z USA, w których cieszy się bardzo dużą popularnością. Jest to specjalny rodzaj funduszu, którego celem jest inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być zarówno grunty, budynki mieszkalne lub usługowe, jak i znajdująca się na nich infrastruktura, która będzie następnie wynajmowana lub sprzedawana klientom.

Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ inwestuje środki przede wszystkim w papiery wartościowe emitentów notowanych na polskich i zagranicznych rynkach zorganizowanych. Od roku 2017 wyemitował kilkadziesiąt serii certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zasymilowane i zarejestrowane pod wspólnym kodem ISIN.

Zgodnie z prospektem emisyjnym Fundusz co miesiąc będzie oferował certyfikaty - w sumie 12 serii. Certyfikaty w ofercie publicznej będą rejestrowane pod tym samym kodem ISIN co dotychczasowe emisje (certyfikaty serii BV zostały objęte oświadczeniem KDPW z 15 kwietnia br.). Łącznie do obrotu giełdowego wprowadzono 40 589 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

„Jest to nasz pierwszy fundusz zamknięty, który upubliczniliśmy, ale nie ostatni. Chcemy upubliczniać kolejne fundusze zamknięte, ponieważ widzimy w tym wielką korzyść dla inwestorów indywidualnych – przede wszystkim dostępność, przejrzystość oraz płynność, które dają notowane certyfikaty. Zarządzamy dziesięcioma funduszami o łącznej wartości miliarda złotych. Jesteśmy ponadto liderem pozabankowego finansowania typu private banking do 20 milionów złotych” - powiedział Mikołaj Motz, prezes Mount Globalny Rynku Nieruchomości FIZ.

Obecnie, ze względów legislacyjnych, Fundusz nie ma w portfelu polskich spółek.

Źródło: PAP MediaRoom