Wzrost płac nie nadąża za pogłębiającą się luką kadrową.

W sierpniu płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły średnio o 6,85% r/r. Najszybciej rosły w budownictwie (10,4%), zakwaterowaniu i gastronomii (8,9%) oraz przetwórstwie przemysłowym (7,3%) - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Eksperci Most Wanted zwracają uwagę, że sam wzrost wynagrodzeń nie rozwiązuje problemu - liczba wolnych miejsc pracy na koniec II kwartału okazała się o 35% wyższa niż rok wcześniej. Odbija się to m.in. na dynamice wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu, która od lipca zmniejszyła się o połowę. 

- Płace w sektorze przedsiębiorstw rosną w tempie około 7% r/r, lecz równocześnie obserwujemy pogłębianie się luki kadrowej na polskim rynku pracy, która rośnie zdecydowanie szybciej niż pensje. Aby nasza gospodarka mogła nadal efektywnie się rozwijać potrzebujemy zmian systemowych poprowadzonych dwutorowo – przywrócenia podupadłego w ostatnich latach szkolnictwa zawodowego (technicznego i branżowego) oraz skutecznych programów aktywizujących osoby bierne zawodowo do podjęcia zatrudnienia  - mówi Maria Kasperkiewicz, Team Leader w Most Wanted.

Z raportu GUS[1] wynika, że w sierpniu 2018 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6229,1 tys. osób, czyli było o 3,4% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku. Największe tempo wzrostu zatrudnienia mogliśmy zaobserwować w działalności naukowej i technicznej (+7,8% r/r), budownictwie (+5,2% r/r) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (+7,7% r/r).  

W sierpniu zanotowano stopę bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,8%, co oznacza spadek o 0,1% w porównaniu do lipca. Jednocześnie wskaźnik bezrobocia jest o 1,2 p.p. niższy niż przed rokiem. Najwyższa stopa bezrobocia nadal utrzymuje się w województwie warmińsko-mazurskim (9,9%), zaś najtrudniej o pracownika jest w Małopolsce, gdzie bezrobocie wynosi 3,3%. W porównaniu z lipcem bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach, a najbardziej w kujawsko-pomorskim (-1,6 p.p.).

Najbardziej poszukiwane zawody        

Na koniec II kwartału 2018 liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 164,7 tys. i była o 35% wyższa niż przed rokiem. W pierwszej trójce najbardziej poszukiwanych zawodów są: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, na których czekało 29,6% wolnych etatów, specjaliści (15,6%), a także operatorzy i monterzy maszyn (15,2%). Jeśli spojrzymy na branże, w których brakuje największej liczby rąk do pracy, będą to: przetwórstwo przemysłowe (23,3% wszystkich wolnych stanowisk), budownictwo (18,7%) oraz handel i naprawa pojazdów (17%).

W I półroczu 2018 r. utworzono 426 tys. nowych miejsc pracy, to jest o 9% więcej niż przed rokiem, a zlikwidowano 146,7 tys. etatów.

Gdzie zarobki rosną najszybciej?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wyniosło 4798,27 zł, o 6,85% więcej niż przed rokiem, lecz o 0,6% mniej niż w ubiegłym miesiącu. Wzrost płac obserwowano niemalże we wszystkich sektorach (poza górnictwem), w tym największy w budownictwie (o 10,4%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 8,9%) oraz przetwórstwie przemysłowym i administracji (po 7,3%).

- Papierkiem lakmusowym presji płacowej ciążącej na pracodawcach może być sytuacja w przemyśle – tu brakuje największej liczby pracowników, i to tutaj pensje rosną najszybciej. Wyniki produkcji przemysłowej są alarmujące, gdyż zarysowują pierwsze sygnały spowolnienia produkcji, którego jedną z przyczyn są właśnie braki kadrowe. W sierpniu dynamika wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu spadła o połowę w stosunku do danych z lipca - z 10,3% do 5%. To, czy i jak na dłuższą metę branża poradzi sobie z problemem rąk do pracy może być prognozą dla pozostałych obszarów gospodarki - mówi Maria Kasperkiewicz, Team Leader w Most Wanted.

 

[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-kraju-w-sierpniu-2018-r-,1,76.html

 
Źródło: Most Wanted  

INFORMACJE O MARCE

Most Wanted powstało w 1998 roku i specjalizuje się w prowadzeniu rekrutacji na stanowiska średniego i wyższego szczebla, outsourcingu pracowników oraz rozwoju talentów dzięki programom szkoleń HR dla przedsiębiorstw z sektora produkcji, finansów oraz BPO/SSC. Doświadczenie zdobyte przez ponad 20 lat działalności na rynku doradztwa personalnego i wspierania kandydatów w budowaniu ścieżki ich kariery, umożliwiło Most Wanted wypracowanie autorskich rozwiązań HR skierowanych zarówno do polskich przedsiębiorstw jak i międzynarodowych korporacji. Firma prowadzi między innymi Most Wanted HR Training Institute, w ramach którego wspiera rozwój talentów zatrudnionych w działach HR.

Firma do tej pory była partnerem ponad 11 tys. pracowników w wyborze najlepszego miejsca zatrudnienia, a każdego roku organizuje szkolenia dla ponad 2 tys. osób. Dzięki unikalnemu know-how, współpraca z Most Wanted pozwala skrócić proces rekrutacji nawet o połowę i zaoszczędzić do 30% czasu poświęcanego przez menedżerów na zatrudnienie nowego pracownika. Z usług Most Wanted korzystają między innymi takie firmy jak PGNiG, Belvedere Vodka, Cinema City czy Lux Med. Od 2016 roku Most Wanted jest częścią Grupy Onico.

356
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zamknij