Pomoc frankowiczom - czy się należy?

Frank szwajcarski

Pomoc oferowana przez państwo jako dodatkowe możliwości w zakresie przewalutowania kredytu frankowego na złotówkowy odbierana była społecznie jako nadużycie, tymczasem w praktyce pomoc ta wcale nie była korzystna finansowo i trudno było ja traktować jako realne wsparcie, rozwiązanie ułatwiające itp. Faktyczną pomoc dla frankowiczów zauważyć można jedynie w podejściu sądów, zwłaszcza poprzez wyroki TSUE, które uznają abuzywność umów o kredyty frankowe.


Pomoc, czyli co?

Formy pomocy mogą być różne. jeśli chodzi o pomoc frankowiczom Szczecin to bez wątpienia dostępne formy wsparcia nie są formą pieniężną. Oczywiście umożliwienie podważenia umowy kredytowej przekłada się na ewentualne korzyści finansowe a raczej rekompensatę za poniesione koszty, to nie jest to stricte pomoc finansowa. Tak, czy inaczej frankowicze swoje kredyty we frankach spłacać muszą. z uwagi na upływ czasu liczba frankowiczów maleje. Tym samym państwo przestało ingerować w rozwiązania pomostowe i pomocowe jak preferencyjne ugody, czy wakacje kredytowe, opcje przewalutowania itp. 

Dostępna pomoc w postaci unieważnienia kredytu w CHF nie jest absolutnie obligatoryjna, ponadto nie dotyczy osób które kredyty przewalutowały lub raz podpisały ugodę z bankiem. Aby sprawdzić czy warto z niej korzystać oraz czy można w ogóle z tej opcji skorzystać należy dokonać weryfikacji i analizy umowy zobowiązania, stanu spłaty oraz szans na wygraną z bankiem. Przede wszystkim umowa z bankiem musi wykazywać cechy abuzywne. 

Unieważnienie umowy kredytowej

Dostępna pomoc frankowiczom Szczecin bywa wyolbrzymiana w oczach osób, które nie mają styczności z tematem kredytów frankowych. Kluczowym aspektem pomocy frankowiczom jest możliwość unieważnienia umowy kredytowej we frankach przed sądem. Z roku na rok przybywa pozwów i wyroków unieważniających. Sądy coraz przychylniej podchodzą do spraw frankowych głównie za sprawą nabytej praktyki, wypracowanej wykładni przepisów. Od strony etycznej unieważnienie kredytów frankowych bywa negatywnie oceniane, bowiem zawieranie klauzul niedozwolonych w umowach to jedno, a możliwość unieważnienia bądź co bądź na bardzo preferencyjnych warunkach to drugie. Wiele osób zarzuca frankowiczom, iż podpisując umowy powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka kursowego, analizować zapisy umowne itp. Inną kwestią jest też fakt, iż unieważnienie kredytu przed sądem to koszty finansowe i nie tylko, to przede wszystkim czas, pomoc prawna, stres i gotowość rozliczenia kredytu w trybie natychmiastowym po uprawomocnieniu się wyroku.

Ułatwienia w postępowaniu sądowym

Z każdym kolejnym rokiem łatwiej jest uzyskać zadowalający wyrok w sądzie. TSUE poprzez wyroki wiążące sądy niższej instancji wprowadza kolejne ułatwienia w postępowaniu. jednym z takich ułatwień jest możliwość wysłuchania świadka na odległość, pisemnie, ograniczenie występowania o opinie biegłych. Mimo wszystko w postępowaniu przed sądem jak i na etapie pisania pozwu do sądu warto skorzystać z profesjonalnego prawnika, a najlepiej z kancelarii frankowej specjalizującej się w  prowadzeniu spraw frankowych.