Kredyt? Tak, ale u pośrednika

Ożywienie gospodarcze, wzrost płac, niska inflacja oraz silny rynek pracy sprawiają, że Polacy chętniej zapożyczają się. Przy wyborze odpowiedniego produktu finansowego coraz częściej współpracują z pośrednikami. To przekłada się zaś na rosnące wolumeny sprzedaży wielu produktów finansowych poprzez ten kanał dystrybucji. Naturalną konsekwencją tych wzrostów są obserwowane zmiany w strukturze zatrudnienia na polskim rynku finansowym.

Liczba doradców, zatrudnionych w instytucjach pośrednictwa finansowego zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, wzrasta nieprzerwanie od IV kwartału 2015 roku. Według ostatniego raportu z badania ankietowego Członków KPF pt. „Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce”, na koniec II kwartału 2017 r. wyniosła ona ponad 13 tys. osób. W odniesieniu do stanu z końca I kwartału 2017 roku mamy do czynienia z wzrostem liczby doradców o 2,8%. Co więcej, liczba ta jest ponad 3-krotnie wyższa od tej z początku przeprowadzania badania, kiedy to w firmach tych było zatrudnionych nieco ponad 4 tysiące doradców.

Liczba doradców w firmach pośrednictwa finansowego

Z kolei w sektorze bankowym nadal obserwujemy ograniczenie zatrudnienia. Według Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec II kwartału 2017 roku w sektorze pracowało 166,7 tys. osób (o ponad 3,7 tys. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej). To oznacza spadek o ponad 2%. Banki redukują sieć, a tym samym etaty, w związku ze stopniową zmianą zachowań klientów, którzy coraz rzadziej zachodzą do oddziałów, a częściej korzystają z bankowości mobilnej i internetowej. Ograniczanie kosztów wiąże się również z koniecznością dostosowania modeli biznesowych do niskich stóp procentowych, które mocno wpływają na przychody banków. Wiele funkcji dystrybucyjnych przejęli od banków również pośrednicy, co wymusza na nich zwiększanie zatrudnienia.

Trudno dziś wyobrazić sobie rynek kredytów hipotecznych bez pośredników. Redukcja zatrudnienia w bankach jest naturalną konsekwencją przesuwania przez nie strategii obsługi w kierunku cyfryzacji. Ponadto, im bardziej złożone są regulacje dotyczące produktu, tym większa staje się rola bezpośredniego kontaktu z doradcą. „Chatbot” nie odpowie na wszystkie pytania, a doradca – tak, dlatego nowe regulacje kredytu hipotecznego spowodowały wzrost zatrudnienia u pośredników. Często jest tak, że dobry personel bankowy migruje do pośrednictwa. To, jak trwała będzie ta tendencja, jest dziś stałym punktem debat branżowych – zauważa dr Mirosław A.Bieszki, Doradca KPF ds. Ekonomicznych.

Uczestniczący w przeprowadzonym przez KPF badaniu pośrednicy dokonali także oceny wpływu zmian w otoczeniu prawnym na warunki prowadzenia działalności pośrednictwa finansowego. Nastroje pesymistyczne dominowały w II kwartale br. nad optymistycznymi. Ponad 57% badanych ocenia wpływ takich zmian negatywnie, zaś 42,9% – neutralnie. Brak jest wskazań pozytywnie oceniających wpływ zmian w otoczeniu prawnym na warunki prowadzenia działalności pośrednictwa finansowego.

Rynek pośrednictwa kredytu hipotecznego znajduje się aktualnie w historycznym punkcie. Na mocy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie 22 lipca br., pośrednicy kredytu hipotecznego zostali m.in. poddani pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego oraz objęci wymogiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Niezależnie od tego, sama ustawa o kredycie hipotecznym jest istotnym nowym aktem prawnym, który redefiniuje sposób dystrybucji kredytu hipotecznego i wymogi stawiane pośrednikom. Z drugiej strony pośrednicy kredytu konsumenckiego będą musieli dostosować się do nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, w tym do obowiązków dotyczących reklamy kredytu konsumenckiego. I to właśnie te względy regulacyjne sprawiają, że najbliższy rok w branży pośrednictwa kredytowego zapowiada się niezwykle intensywnie – zaznaczył mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF.

 
Źródło: KPF  
KPF

INFORMACJE O MARCE

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia ponad 80 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, instytucje pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, zarządzające wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. KPF posiada bogaty dorobek samorządowy jako partner społeczny w procesie legislacyjnym, polskim i europejskim. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członek EUROFINAS – European Federation of Finance House Associations, zrzeszającej osiemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących bardzo poważną część europejskiego rynku kredytowego i ponad 1 200 instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym już kilkaset raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

466
Skomentuj artykuł
Komentarz:

Autor:
Kod weryfikacji:
Przepisz kod:
nowy obrazek

Dodaj komentarz


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zamknij