Co druga kobieta jest pomijana przy awansach.

Kobiety, które chcą budować swoją karierę zawodową w dalszym ciągu muszą mierzyć się z wieloma barierami, zarówno zewnętrznymi – takimi jak uwikłanie kobiet w role tradycyjne, nierówne traktowanie przy awansach i panująca wśród mężczyzn solidarność, oraz wewnętrznymi, które znajdują odzwierciedlenie w cechach naszego charakteru. Przykładem mogą być brak odwagi i  wiary we własne możliwości, skromność, niska asertywność. Jak wynika z raportu „Kobiety w finansach” – co piąty badany (18 proc.) przyznaje, że takie bariery zdecydowanie występują.

Świat finansów od zawsze należał do mężczyzn. Jak wynika z raportu „Kobiety w finansach”, wciąż 70 proc. respondentów wskazuje, że rola kobiet w tym sektorze jest bardziej wspierająca niż strategiczna, a najbardziej sfeminizowanym wakatem jest księgowość. W głównej mierze jest to pokłosiem stereotypów dotyczących predyspozycji kobiet, które uznawane są za bardziej sumienne, rzetelne i cierpliwe. Z kolei trading, asset management i ryzyko to w większości czynności wykonywane przez mężczyzn. Tutaj również istnieje zależność – przyjmuje się, że kobiety są mniej odporne na stres, boją się ryzyka i rzadziej się go podejmują.

Kobiety w pułapce tradycyjnych ról społecznych

Za największą barierę zewnętrzną, która ogranicza rozwój kobiet w sektorze finansów, respondenci uznają uwikłanie kobiet w tradycyjne role – twierdzi tak 64 proc. badanych. Kolejną przeszkodą jest pomijanie kobiet przy awansach – jak przyznaje co drugi respondent oraz dająca się odczuć solidarność mężczyzn. Ponadto, co trzecia kobieta pracująca w finansach narzeka na brak uznania za swoją pracę ze strony kierownictwa.

Powyższe tendencje obserwujemy nie tylko w sektorze finansowym – dotyczą niemal każdej z branż. Kobiety i mężczyźni mają inne role w społeczeństwie, a co za tym idzie inne są oczekiwania dotyczące ich życia prywatnego i zawodowego. Mężczyźni również są bardziej solidarni i często w procesach rekrutacyjnych decydują się na zatrudnienie innego mężczyzny, natomiast w przypadku kobiet występuje syndrom „królowej pszczół”, który polega na wzajemnym wykluczaniu się rywalek. Wszystko to powoduję, że pomimo prawa, które nakazuje równe traktowanie mężczyzn i kobiet to jednak zmiany w naszych zachowaniu i myśleniu są procesem bardziej długofalowym – wyjaśnia Monika Daczka-Krzywoń, Team Leader Antal Finance & Accountancy oraz współtwórca projektu badawczego.

Szklany sufit to pestka - kobietom brakuje wiary w siebie

Jak wynika z raportu, aż 65 proc. respondentów uznaje, że główną bariera wewnętrzną jest brak wiary w siebie, skromność przy prezentowaniu kompetencji (53 proc.) i brak odwagi w formułowaniu własnych potrzeb (51 proc.). Kobiety starają się godzić życie zawodowe z pracą i często zapominają o własnych potrzebach i rozwoju albo rezygnują z nich na rzecz rodziny. Wsparciem powinny być liderki, które już odniosły zawodowy sukces. Ważna jest także postawa samych przełożonych i organizacji. Od kilku lat w firmach wprowadzane są kompleksowe programy, które wspierają kobiety w rozwoju karier i dążą do wyrównania szans. Ponadto, firmy realizujące takie rozwiązania, zaczęły doceniać efektywność biznesową i korzyści wynikające z kultury organizacyjnej opartej na różnorodności. Warto jednak zauważyć, że pomimo poprawiającej się sytuacji kobiet na rynku pracy, wciąż jest im trudniej ze względu na wspomniane role społeczne, jakie pełnią, obowiązki rodzinne i stereotypy.

Elastyczny pracodawca, to najlepszy pracodawca

***

Raport „Kobiety w finansach” to pierwsza edycja badania zrealizowanego przez Antal we współpracy z CFA Society Poland. Raport ma na celu analizę sytuacji kobiet na polskim rynku pracy w sektorze finansowym oraz pokazanie największych wyzwań związanych z gender diversity.

 
Źródło: Antal  

INFORMACJE O MARCE

Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR, działa w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji. Dzięki codziennym kontaktom zarówno z pracodawcami, jak i kandydatami Antal dysponuje najlepszymi informacjami na temat obecnych na rynku pracy trendów. W celu jeszcze większego pogłębienia tej wiedzy regularnie prowadzi również badania rynku pracy. Jest częścią Grupy Kapitałowej Work Service S.A. Więcej informacji na www.antal.pl

314
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zamknij