MarketPortal.pl

Hiiiper promocja 30 pipsów od ergokantor.pl

2019-04-01 19:04:10

Kantor internetoey Ergokanor.pl przygotował HIIIPER Promocję w wysokości 30 pipsów (0,0030) na każdą jednostkę wymienianej waluty: EUR, USD, GBP, CHF w dniach od 1 kwietnia 2019r. do 5 kwietnia 2019r.

Wystarczy dokonać transakcji wymiany, a wartość Promocji zostanie naliczona niezwłocznie po złożeniu transakcji. 

Promocja obowiązuje w godzinach pracy ergokantor.pl: 08.00 – 16.00.

Warunki Promocji:

 1. Promocja „HIIIPER Promocja 30 pipsów” przysługuje wyłącznie Klientom ergokantor.pl.
 2. W Promocji biorą udział następujące waluty: funt szterling GBP, dolar amerykański USD, euro EUR i frank szwajcarski CHF.
 3. Przez słowo „TRANSAKCJA” rozumie się jednorazową transakcję kupna lub sprzedaży jednej z czterech walut obcych objętych Promocją, tj. walut: funt szterling GBP, dolar amerykański USD, euro EUR, frank szwajcarski CHF.
 4. Warunkiem otrzymania kwoty Rabatu/Promocji jest posiadanie zdefiniowanego rachunku w PLN oraz w walucie obcej w serwisie internetowej wymiany walut ergokantor.pl.
 5. Promocja obowiązuje w dniach od 1 kwietnia 2019r. do 5 kwietnia 2019r. na transakcje złożone w godz. od 8.00 do godz. 16.00.
 6. Wartość uzyskanej kwoty BONUSU/RABATU zostanie naliczona niezwłocznie po ZŁOŻENIU TRANSAKCJI PRZEZ KLIENTA, o czym Klient zostanie poinformowana w osobnym mailu. Na podstawie danych z otrzymanego drugiego maila powinna być dokonana wpłata.
 7. Wysokość BONUSU/RABATU zostanie naliczona jako iloczyn wymienianej kwoty waluty i wartości promocji tj. 0,0030 (30 pipsów). Wartość kursu pary walutowej jest notowana do czterech miejsc po przecinku, pips jest jedną dziesięciotysięczną takiej notacji (0,0001).
 8. Za „kurs waluty promocyjnej” rozumie się kurs obowiązujący w danym momencie w dniu dokonywania transakcji, który został zaakceptowany przez Klienta w momencie zlecania transakcji. Kurs walut oferowany w serwisie ergokantor.pl jest zmienny, kurs aktualizuje się co 15 sekund.
 9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.
 10. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być wyłącznie Klient ergokantor.pl - posiadacz adresu maila, na który przyszła niniejsza informacja o Akcji Rabatowej/Promocyjnej.
 11. DKR Software Sp. z o.o., właściciel serwisu internetowej wymiany walut ergokantor.pl, zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszych Warunków w granicach dozwolonych przez przepisy prawa.
 12. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Warunkami Promocji mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 13. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez cały czas trwania Akcji oraz w terminie 7 dni od dnia zakończenia. Reklamacje należy przesyłać e-mailem na adres: reklamacje@ergosm.pl
 15. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest „DKR Software” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Noakowskiego 12/61, 00-666 Warszawa, właściciel serwisu ergokantor.pl.

Więcej informacji na https://ergokantor.pl/hiiiper-promocja-30-pipsow-od-ergokantor_pl.html

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zamknij