Polacy coraz szybciej się zadłużają

W sierpniu 2017 r., w ujęciu wartościowym, udzielono więcej każdego rodzaju produktu kredytowego, w porównaniu z sierpniem 2016 r. Największe wzrosty odnotowano w kredytach mieszkaniowych (+7,5%) oraz zaakceptowanej wartości limitów kredytowych w kontach osobistych (+7,6%). W ujęciu liczbowym, na podobnym poziomie, jak rok wcześniej udzielono kredytów konsumpcyjnych (-0,4%) oraz kredytów mieszkaniowych (+0,7%). Natomiast przyznano znacznie więcej limitów kredytowych w kontach osobistych (+13,9%), wyraźnie spadła natomiast liczba wydanych kart kredytowych (-7,5%).

Z otoczenia gospodarczego napływają dobre informacje dotyczące wzrostu produkcji przemysłowej, spadku bezrobocia, wzrostu wynagrodzeń i sprzedaży detalicznej. Czynniki te pozytywnie przekładają się na zainteresowanie kredytami, dlatego w kolejnych miesiącach analitycy BIK spodziewają się dobrych wyników banków w zakresie wartości udzielanych nowych kredytów oraz pozytywnych informacji o jakości portfeli kredytów udzielonych we wcześniejszych okresach.

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

W sierpniu 2017 r. banki udzieliły 611,5 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 6,5 mld zł. Stanowi to spadek o 0,4% w ujęciu liczbowym i wzrost o 3,1% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do sierpnia 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. banki udzieliły 4,6 mln kredytów na łączną kwotę 51,9 mld zł. Jest to mniej o 2,1% w ujęciu liczbowym i więcej o 3,1% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r.

- W sierpniu br. banki udzieliły nieznacznie mniej kredytów konsumpcyjnych, ale na wyższą kwotę niż rok wcześniej. Jest to trwały trend obserwowany od dłuższego czasu, narastająco od początku roku kredytów konsumpcyjnych udzielono mniej o 2,1% i na wartość wyższą o 3,1%. Spadek liczby udzielonych kredytów dotyczy kredytów niskokwotowych, rośnie natomiast liczba kredytów udzielanych na wyższe kwoty. Wzrost sprzedaży kredytów i jednocześnie wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych następuje przy zachowaniu dobrej jakości kredytów na stabilnym, bezpiecznym poziomie - mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.

Kredyty mieszkaniowe

W sierpniu 2017 r. banki udzieliły 15,5 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 3,6 mld zł. Stanowi to wzrost o 0,7% w ujęciu liczbowym i wzrost o 7,5% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do sierpnia 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. banki  udzieliły łącznie 140,5 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 31,4 mld zł. Jest to więcej o 5,9% w ujęciu liczbowym i więcej o 12,9% w ujęciu wartościowym niż w analogicznym okresie 2016 r.

- Sierpień jest kolejnym w 2017r. wzrostowym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych. Wartość udzielonych kredytów wzrosła 7,5% w porównaniu z sierpniem 2016 r. Na rynku kredytów mieszkaniowych nadal panuje więc wzrost, który w dużej mierze zawdzięczamy wartości udzielanych kredytów nie zaś ich liczbie. Średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w okresie styczeń – sierpień 2017 r. wyniosła bowiem 223,7 tys. zł i była wyższa o 6,7% względem średniej z pierwszych ośmiu miesięcy 2016 r. Jeżeli chodzi o dynamikę udzielanych kredytów mieszkaniowych w różnych przedziałach kwotowych od początku roku widzimy stałą tendencję. Najbardziej wzrosła o 22,8% liczba kredytów udzielonych na kwoty w przedziale 250-500 tys. zł, w dalszej kolejności najwyższy wzrost o 20,8% odnotowano wśród kredytów na kwoty od 0,5 do 1,0 mln zł. Wyraźnie spadła natomiast liczba kredytów udzielonych na niskie kwoty do 100 tys. zł. W tej grupie kredytów zanotowano spadek o 14,7%. - dodaje prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Karty kredytowe

W sierpniu 2017 r. wydano 79,8 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 428 mln zł. Stanowi to spadek o 7,5% w ujęciu liczbowym i wzrost o 0,1% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do lipca 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. wydano 664,7 tys. kart na łączną kwotę 3,6 mld zł przyznanych limitów. Jest to mniej o 6,6% w ujęciu liczbowym i więcej o 3,8% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r.

- W sierpniu kontynuowany był dotychczasowy trend obserwowany w kartach kredytowych, których banki wydają mniej, ale jednocześnie przyznają wyższe kwoty limitów kredytowych. Z taką sytuacją mamy do czynienia od początku roku, wydano o 6,6% mniej kart, a kwota zaakceptowanych limitów była wyższa o 3,8%. Średnia kwota przyznanego limitu w karcie kredytowej wyniosła 5 371 zł w sierpniu i stanowi to wzrost o 8,2% w porównaniu do średniej kwoty z sierpnia 2016 r. Największy o 13,9% wzrost liczby wydanych kart w okresie styczeń – sierpień 2017 r. zanotowano w kartach z przyznanym limitem na kwotę powyżej 10 tys. zł, Liczba wydanych kart z limitem poniżej 3 tys. zł spadła natomiast o 22%. Wzrost wartości przyznawanych limitów można tłumaczyć wzrostem dochodów Polaków – mówi prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Limity kredytowe w kontach osobistych

W sierpniu 2017 r. przyznano 54,2 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę przyznanych limitów 227 mln zł. Stanowi to wzrost o 13,9% w ujęciu liczbowym i wzrost o 7,6% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do sierpnia 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. przyznano 403,5 tys. limitów na łączną kwotę 1,7 mld zł przyznanych limitów. Jest to więcej o 3,3% w ujęciu liczbowym i więcej o 5,7% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie styczeń – sierpień 2016 r.

- W sierpniu zaobserwowaliśmy wyraźny wzrost liczby i wartości przyznanych limitów kredytowych w kontach osobistych, odpowiednio o 13,9% i 7,6% w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku. Średnia kwota zaakceptowanego limitu w okresie styczeń - sierpień br. wyniosła 4 369 zł i była wyższa o 2,3% w porównaniu do odpowiedniego okresu rok wcześniej. Od początku roku obserwujemy wzrost zainteresowania limitami kredytowymi w kontach osobistych. Przyczyną może być atrakcyjne oprocentowanie i niższe koszty produktu w porównaniu do kredytów gotówkowych. Wzrost wartości przyznawanych limitów może być powiązany również ze wzrostem wartości wpływów na rachunki, co wiąże się z ogólnym wzrostem wynagrodzeń - dodaje prof. Waldemar Rogowski z BIK.

 
Źródło: BIK  
224
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zamknij